Organisatie

Binnen Audit Service Brabant houden we ons uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soortgelijke financiële verantwoordingen. Onze organisatie is ontstaan als een samenwerkingsverband van een viertal accountantskantoren in de regio Zuid-Oost Brabant, die er bewust voor kiezen om hun controles te “outsourcen”. Hierdoor zijn we sterk gespecialiseerd in deze tak van sport, waardoor we onze opdrachten geheel in lijn met de strenge voorwaarden van de WTA uitvoeren en toch kostenefficiënt kunnen werken! We controleren voor organisaties in zowel de ‘profit’ als de ‘not for profit’ sector. Maar we doen dat ook voor andere accountants- en administratiekantoren, die ervoor kiezen om dit specialistische werk door een externe partij te laten uitvoeren. Daarbij kunnen zij zelf blijven optreden als adviseur van hun klant en hem ook verder van dienst zijn met bijvoorbeeld het verzorgen van zijn belastingaangifte en/of salarisadministratie.

Filosofie

Wij hechten grote waarde aan kwaliteit. Daarom concentreren we ons op een bepaald onderdeel van ons vakgebied, zijnde de controle van financiële verantwoordingen. We willen graag doen waarin we goed zijn! Daarnaast willen we onze klanten optimaal van dienst kunnen zijn met een breed scala aan dienstverlening door middel van een netwerk van betrouwbare partners om ons heen. Die op hun beurt graag doen waarin ze goed zijn!

Ons primaire doel is het dan ook om op kwalitatief hoogwaardige wijze controleopdrachten uit te voeren. Kwaliteit staat daarbij enerzijds in het teken van het voldoen aan wet- en regelgeving en de normen die de AFM hanteert bij haar toezichtstaak. Anderzijds staat kwaliteit bij ons vooral ook voor tevreden klanten. Tevreden, omdat zij tegen een reële kostprijs optimaal bediend worden. Dat gevoel willen wij onze klanten geven door dicht bij hun “business” te staan, ons in te leven in de materie en verder te kijken dan de cijfers.

Toezicht AFM

Het landschap waarbinnen accountantskantoren opereren is de laatste jaren meer dan ooit in beweging. Mede als gevolg van een aantal “boekhoudschandalen” op mondiaal niveau (Enron, Ahold, etc.) is het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de accountant stevig onder druk komen te staan. En juist dat vertrouwen is de pijler waarop het accountantsberoep is gebouwd. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen werd wereldwijd door overheden en beroepsorganisaties gereageerd in de vorm van het creëren van stringentere regelgeving voor het accountantsberoep en voor de controlerend accountant in het bijzonder. In de Nederlandse context heeft dit geleid tot de invoering van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) per 1 oktober 2006. Een wet die Accountantsorganisaties verplicht om in het bezit te zijn van een zogenaamde WTA-vergunning om wettelijke controles, waaronder de controle van de jaarrekening van middelgrote en grote ondernemingen, te mogen uitvoeren. Voornoemde wet stelt strenge eisen aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing van een accountantsorganisatie en aan de wijze waarop dergelijke controleopdrachten worden uitgevoerd. De vergunningverlening alsmede het toezicht op naleving van de wettelijke vereisten is opgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

WTA –vergunning

Audit Service Brabant B.V. beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ingevolge de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Voor nadere informatie en voor inzage in het bijbehorende register van geaccrediteerde accountantsorganisaties verwijzen wij u op deze plaats graag naar www.afm.nl.

SRA Lidmaatschap

Audit Service Brabant is aangesloten bij het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten). Het SRA is een continu groeiend netwerk van mkb-accountantskantoren in Nederland. SRA biedt de aangesloten kantoren alle mogelijkheden van een groot kantoor en het persoonlijke van een klein kantoor. Kortom, het beste van twee werelden.

SRA-Kantoren kenmerken zich door de kwalitatief hoogwaardige financiële dienstverlening aan het mkb. Zelfstandig, maar sterk door de verbondenheid aan een netwerk van 400 accountantskantoren. Geheel in lijn met onze filosofie, waarin samenwerken centraal staat!

Algemene voorwaarden

Ons kantoor hanteert de algemene voorwaarden van het SRA als gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496. Op verzoek sturen wij u graag een afschrift hiervan toe.

Klachten- en klokkenluidersregeling

Audit Service Brabant hecht aan tevreden relaties en streeft daarom naar een continu hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, over één van onze medewerkers, of over wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan verzoeken wij u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en tezamen met u zoeken wij naar een passende oplossing.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
 Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze compliance officer (Frank van Disseldorp) of met de directie (William Manders). Beiden zijn te bereiken via ons secretariaat.

Partners