Verplichte audit BPBI

Verplichte kwaliteitscontrole

Audit Service Brabant is door de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders opgenomen in de pool van accountants, die bevoegd zijn om de jaarlijkse externe kwaliteitscontrole uit te voeren.

Onze medewerkers zijn door hun ervaring in deze sector in staat om de controle op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. Bent u verplicht om de jaarlijkse kwaliteitscontrole uit te laten voeren of heeft u hier vragen over? Neem vrijblijvend contact op met Gerard Hooijmans, Tanja van Tuijl of William Manders (0413-334636).

Controleplicht jaarrekening

Naast het verplichte rapport van feitelijke bevindingen over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, geldt sinds de invoering van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (2014) dat er ook een controleverklaring bij de jaarrekening moet worden afgegeven door een accountant.

Voor de kleine curatoren en beschermingsbewindvoerders (omzet van minder dan 1 miljoen euro per jaar en minder dan 10 FTE personeel) geldt een verlichting van de controleverplichting. Dit betekent dat een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening volstaat.

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie hierover?

Neem vrijblijvend contact op met Gerard Hooijmans, Tanja van Tuijl of William Manders (0413-334636)

Partners