Subsidiecontrole

Indien uw organisatie een substantiële subsidie ontvangt, bestaat de kans dat de subsidieverstrekker een controleverklaring vereist bij de verantwoording van uw subsidie.
Deze eis is veelal opgenomen in de subsidiebeschikking of in “algemene bepalingen”, waar de subsidiebeschikking naar verwijst.

Wij zijn gespecialiseerd in het verstrekken van controleverklaringen bij subsidieverantwoordingen en zijn u hierbij graag van dienst.

Partners