Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling

Alle accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren, moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van de uitgevoerde controles te waarborgen. Een van de vereisten is dat een accountantsorganisatie opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) moet uitvoeren op door haar uitgevoerde controleopdrachten, die daar voor in aanmerking komen op grond van vooraf bepaalde criteria.

Wij kunnen uw organisatie van dienst zijn met het uitvoeren van dergelijke OKB’s, waarbij we streven naar een praktische aanpak en gelijktijdig de kwaliteit van door u uitgevoerde controles mee helpen optimaliseren.

Door onze ervaring op dit gebied weten we in een relatief korte tijd een goede en gedegen OKB uit te voeren, waardoor de kwaliteit van controles in uw organisatie gewaarborgd blijft. De resultaten van de AFM onderzoeken die reeds hebben plaatsgevonden hebben ook aangetoond dat een OKB bijdraagt aan een betere kwaliteit van uitgevoerde controles.

Partners