Controle van financiele verantwoordingen

Naast de controle van jaarrekeningen kunnen ook andere financiële verantwoordingen worden gecontroleerd.
Hierbij valt te denken aan:

– Omzetverklaringen
– Financiële afrekeningen
– Contributiegrondslag
– Kerngegevens ten behoeve van belanghebbenden

Partners