Beoordelingsopdracht

De beoordelingsopdracht is een tussenvorm tussen controle en samenstellen. Het grote verschil met controle is dat bij een beoordelingsopdracht het bestaan van het interne beheersings-systeem wel vastgesteld wordt maar dat de werking bij een beoordelingsopdracht niet getoetst wordt.
Er wordt in tegenstelling tot bij een controle-opdracht, een beperkte mate van zekerheid door de accountant verstrekt.

Partners